Cena je pro nás potvrzením významu naší práce, říká zakladatelka nadačního fondu Martina Opava

Cenu Evropského občana uděluje každoročně Evropský parlament projektům, které prosazují společné hodnoty Evropské unie. Tento rok získal ocenění nadační fond La Vida Loca za projekt Život v kufříku, který pomáhá odloženým novorozencům se zachováním prvních vzpomínek po celé České republice. Cenu přijala Martina Opava zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu.

 

Jak dětem zachováváte první vzpomínky?

Do porodnic přivážíme kufříky, v kterých je základní výbava pro miminko jako první album, kojenecká láhev, dudlík, pletený obleček, hračka a fotoalbum. Zdravotníci výbavu s miminkem používají a album plní informacemi, fotkami, otisky rukou a nohou. Do kufříčku také schovávají předměty jako pásek z ručičky z nemocnice nebo kartička z postýlky.

 

Co předcházelo získání ceny Evropského občana 2023?

Za tímto oceněním je 8 let práce a stovky dobrovolníků z řad zdravotníků, přechodných pěstounů, pletacích babiček a samozřejmě našeho nadačního týmu. Nominaci na tuto cenu sepsala jedna báječná žena, která nám dlouhodobě fandí. Nicméně o průběhu nominace, výběru a dalších kritériích jsme neměli žádné informace. Až když mě v červenci 2023 kontaktovala česká kancelář Evropského parlamentu, že naše nominace zvítězila.

 

Co vám tato cena přinesla? 

Cena je nefinančního charakteru. Je pro nás především potvrzením významu naší práce a důležitosti projektu Život v kufříku. Také nás posílila v tom, že víme, že podobný projekt v Evropě není a naše dlouhodobá vize o rozšíření projektu do dalších zemí EU, je tedy smysluplná.

 

S čím jako nadační fond bojujete nejvíce?

S dlouhodobým financováním. Prozatím nemám generálního partnera, který by nám dlouhodobě pokrýval provozní náklady, a tudíž doslova existujeme z měsíce na měsíc. To je velmi náročné a vysilující.

 

V rámci slavnostní ceremonie jste navštívila Evropský parlament. Jaké bylo hovořit k tolika lidem v cizím jazyce?

Bylo to velmi vzrušující. Angličtinu miluji, takže jsem v tom neviděla problém. Spíše jsem se snažila hovořit pomalu, protože ne každý v sále angličtinu plynule ovládal. Hovořit v sále a zároveň ke všem dalším tisícům lidem za obrazovkami (ceremonie byla v živém přenosu na několika kanálech) byla pro mě osobně nesmírně naplňující životní zkušenost.

 

Co dál od projektu Život v kufříku očekáváte? 

Další profesionalizaci ať už na naší straně, kdy potřebujeme sepsat manuály a popisy jednotlivých procesů a jejich významu, tak na straně státu. Tedy přesvědčit Ministerstvo práce a sociálních věcí i Ministerstvo zdravotnictví, že první roky života jsou pro děti a jejich zdravé budování identity klíčové a že je tedy důležité jim jejich vzpomínky uchovávat.

 

Fotografie ze sbírky Martiny Opavy